Home » Atrakcje

Atrakcje

Centrum Turystyki Aktywnej „Żelazko” położone jest w południowej części gminy Ogrodzieniec. Na terenie gminy występują bogate zasoby przyrody żywej i nieożywionej oraz dziedzictwa kulturowego. 

Grochowiec – punkt widokowy – 1 km
Zamek w Ogrodzieńcu – 5 km
Pustynia Błędowska – 8 km
Zamek Smoleń – 9 km
Zamek Bydlin – 9 km

Miejscowość Żelazko położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w odległości ok. 5 km od najwyższego wzniesienia Jury Krakowsko-Częstochowskiej – Góry Janowskiego (515,5 m n.p.m.) i ruin średniowiecznego zamku warownego oraz zrekonstruowanego wczesnośredniowieczny grodu obronnego. Zamek w Ogrodzieńcu (Zamek Bonerów) budowany był w XIV w., a następnie przebudowany został w wieku XVI. Niezwykle okazała budowla – największa i najlepiej zachowana warownia z Orlich Gniazd jest wyjątkowym świadectwem Polskiej historii.

Do najnowszych atrakcji turystycznych należy ponadto zespół drewnianych budowli będący rekonstrukcją Grodu Królewskiego wybudowany na Górze Birów w 2008 r.. Składa się on z wieży bramnej, chaty królewskiej, wieży obserwacyjnej oraz ogrodzenia z ostrokołów. Odtworzenie dawnych zabudowań militarnych wykonano na podstawie dokumentacji powstałej po prowadzonych wykopaliskach archeologicznych.