Home » Aktywności » WSPINACZKA

WSPINACZKA

IMG_9476W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się liczne formy skalne charakteryzujące się rozmaitością kształtów, doskonale nadające się do wspinaczki skałkowej. Rejon ten nazwany jest Ryczowskim Mikroregionem Skałkowym. Są tu masywne bloki skalne, skalne miasta, mury skalne, iglice, przechylone skałki, piramidy, słupy, ambony, kazalnice itd. Najwyższymi grupami ostańców są m.in.: Wielki Grochowiec (486 m n.p.m.), Straszykowa (481 m n.p.m.), Straszykowe Skały (484 m n.p.m.), Księża Góra (462 m n.p.m.), Brzuchacka Skała, skała Szczebel, Dupnica (436 m n.p.m.), i wiele innych wchodzącymi w skład Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego.

 

zbior tras wspinaczkowych